63. Fertődi Eszterházy kastély – MiniMagyarország Szarvas

63. Fertődi Eszterházy kastély

A fertődi Esterházy-kastély épület-együttese és a benne látható kortör-téneti kiállítás Fertőd város nevezetes-sége. A kastély mai formáját a 18. század második felében nyerte el Esterházy (Fényes) Miklós elképzelései és tervei alapján. Az Esterházy hercegek művészetpártoló tevékenysége révén a kastély a 18. század végi Magyarország egyik fő kulturális központjává vált.

Joseph Haydnnak köszönhetően, aki aktív alkotói korszakát töltötte Miklós herceg szolgálatában, operák, vígope-rák, szimfóniák születtek ehelyt. A kas-tély méretei lenyűgözőek. Fő homlok-zata 100 méter hosszú, szárnyai 48 méte-resek. A hatalmas épületben 126 szoba sorakozik. A kastély kapuja díszes ková-csoltvas alkotás. Mind technikai, mind művészi szempontból Magyarország egyik legszebb kapuja. A barokk épületegyüttest gyakran a „magyar Vesailles”-ként is emlegetik. Napjaink-ban egy lakosztály áll az Esterháty csa-lád leszármazottjainak rendelkezésre.