43. Déva vára – MiniMagyarország Szarvas

Déva vára

„Magos Déva várhoz hozzá is kezdettek.
Amit raktak délig, leomlott estére,
Amit estig raktak, leomlott reggelre.”

TÖRTÉNETE

Az egyik legfontosabb kereskedelmi út a Maros völgye, itt található, a város fölé magasodó 250 méter magas sziklán, a dévai vár. Már az ókorban is megerősített hely volt, a rómaiak és a dákok is emeltek ide erősséget. A tatárjárás után valószínűleg IV. Béla építetett ide erősséget, azt biztosan tudjuk, hogy 1269-ben már állt (mert itt verte meg Béla seregét fia István). Az erődítmény 1302-től az erdélyi alvajdák székhelye volt. Sokáig királyi birtok volt, majd a 16. században előbb Dobó István birtokába került, majd az erdélyi fejedelmeké lett. A török korban voltak építkezések, mert a vár elavult volt, de komolyabb katonai szerep nem hárult az erősségre, ennek példája, hogy a Várhegy aljában ekkoriban épület a nagy Udvarház is. A 17. században I. Rákóczi György komolyan megerősítette a várat, aminek szerepe megnőtt, miután a török elfoglalta Nagyváradot (1660). A Rákóczi-szabadságharcban a kurucok elfoglalták az erősséget 1704-ben, de 1706-ban a labancok visszafoglalták, három heti ostrom után. Volt még egy sikertelen kuruc ostrom, három hónapig, de kedvező fekvése miatt a várban nem igazán tudtak kárt tenni. A 18. században karban tartották, sőt ekkor épült az első várfal-gyűrű, de végül a kincstár lemondott róla, elárvereztette, a tulajdonosa Pogány Franciska nem bizonyult jó gazdának. Az újjáépítését – jelentős költségekkel – I. Ferenc császár rendelte el. Utolsó hadi cselekményre 1848-49-ben került sor, a magyar csapatok - kiéheztetéssel - elfoglalták. A császáriak kezére 1849. augusztus 14-én jutott, mikor felrobbant a várban tárolt lőpor. Ekkor került romos állapotba a vár. Azóta romokban hever, bár megkezdődtek a helyreállítási munkálatok, csigalassúsággal haladnak, ma sem értek véget.

A VÁR

Az erősség legrégebbi épülete a Várhegy tetején lévő épületegyüttes déli részén emelt egyemeletes épület (erről tanúskodnak a kora gótikát idéző ikerablak, valamint a lőrések). A folyamatos bővítések következtében kialakult a hegy tetején lévő épületegyüttes, benne a mai napig látogatható cellával, Dávid Ferenc börtönével, valamint egyéb épületekkel. A külső falgyűrűt a 16. században, a vár aljáig leérő újabb falgyűrűt a 18. században építették. A belső falgyűrű déli szakaszán látható hengeres torony az ún. „Bethlen-bástya” valószínűleg korábbi, a 16. században építhették.

Épült: 13.-18. század
Anyaga: kő, tégla
Állapota: romos

TUDTA?

A falba épített nő/asszony legendája a Balkánon több helyen is előfordul (Albánia, Bosznia, Görögország), a népi mondák közötti kapcsolatot erősíti, hogy a deva szlávul lányt jelent.

Dobó Istvánt, aki a vár birtokosa volt, Izabella fogságba vetette – a helyszín a dévai vár volt.

A vár másik híres foglya volt Dávid Ferenc, az unitárius vallás alapítója, aki itt is halt meg – 1579-ben. Cellája ma is megvan – emléktáblával jelölve.

A vár egy érdekes családi perpatvar helyszíne is volt. Szécsi Mária („A Murányi Vénusz”) ide menekült második férje, Kun István elől, aki meg is ostromolta nejéért a várat – sikertelenül.

Pogány Franciska, miután minden – számára értékesnek tartott - dolgot elszállíttatott, szabad prédának engedte az erősséget, a környékbeli építkezésekhez a köveket innen szerezték.

A dévai vár egyike annak a 3 várnak, amit a magyar csapatok el tudtak foglalni 1848-49-ben (a másik kettő: Buda, Arad)

A vár tövében tette le a fegyvert Bem József és serege az oroszok előtt.

A várfalon találhatunk három szuroköntőt is, amelyek a lőfegyverek elterjedésével más funkciót töltöttek be, latrinaként szolgáltak.

Bár meglehetős romos állapotban van, mégis közkedvelt turista célpont a vár, a turisták segítségére egy felvonót is építettek, hogy könnyebb legyen feljutni (én 1986-ban 3 óra alatt másztam meg!)

SZÁMOK

A szikla, amin a vár áll 250 méterrel magasodik a város fölé. Maga a Várhegy 371 méter magas.

I. Ferenc császár által elrendelt felújítási munkák 216.000 forintba kerültek és 12 évig tartottak.

Az 1849. augusztus 14-i robbanásnak 114 magyar honvéd áldozata volt.

7,3 millió erurós felújítási támogatást nyert a város a vár felújítására, restaurálására, a munkálatok azonban, bár 2009-ben elindultak, csigalassúsággal haladnak